เกี่ยวกับเรา

          บริษัท คอนกรีตพรีซิชั่นยูนิค จำกัด (ซีพียู) เริ่มก่อตั้งใน ปี พ.ศ. 2533 โดยตั้งโรงงานอยู่เลขที่ 22 หมู่ 11 ถนนอุดรฯ-สามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000

         บริษัทฯ เริ่มผลิตสินค้าแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นอย่างแรก เพื่อรองรับความต้องการการใช้งาน ในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงโดยรอบ ทั้งงานในภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นสำเร็จรูปรายแรกของจังหวัดอุดรธานี ต่อมาบริษัทฯ ได้ทำการผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นอีกหลายอย่าง เช่น เสาเข็มคอนกรีต, เสารั้วลวดหนาม, คอนกรีตอัดแรง, ระบบรั้วสำเร็จรูป และบ้านสำเร็จรูปโดยได้รับความช่วยเหลือจากอาสาสมัครนักบริหารชาวออสเตรเลีย และอาสาสมัครนักบริหารชาวเยอรมัน ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และรูปแบบผลิตภัณฑ์

         ต่อมาบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบคุณภาพว่า การที่ธุรกิจจะสามารถดำเนินอยู่ได้อย่างต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ ต้องเป็นผู้มอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการและจำเป็นต้องมีมาตรฐานในการดำเนินงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้า บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบบริหารงานคุณภาพในองค์กรขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ลดความสูญเสียที่เปล่าประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

         เป็นรายแรกในภาคอีสานที่เริ่มผลิตรั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมาในรูปแบบต่างๆ เช่น รัว้แผ่นผนังลอน, รั้ว DIY, รั้วแผ่นไฮเทค, รั้วผนังบล็อกผิวผ่า, รั้วฟาร์ม, รั้วผนังบล็อก Bone ไม่ใช้ปูนก่อ ฯลฯ

         ซึ่งให้บริการพร้อมติดตั้ง รวมถึงแผ่นทางเท้ารูปแบบต่างๆ ตลอดจนแผ่นทางเท้าคอนกรีตพรุน และขอบคันหินคอนกรีตพรุน

         ซีพียู ก่อตั้งบนเนื้อที่ 13.5 ไร่ ดำเนินการผลิตภายใต้โรงงานที่มีหลังคาคลุมทั้งหมดทุกโรง และเริ่มนำระบบ ISO 9001 เข้ามาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมด โดยได้รับการรับรองตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปี 2551 สินค้าทุกชนิดที่ผลิตได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนสามารถจดสิทธิบัตรรั้วสำเร็จรูปได้ในปี พ.ศ. 2547 และผ่านการทดสอบจากสถาบัน AIT (Asian Institute of Technology) ตามมาตรฐาน BS (British Standards) : 5234 เมื่อปี พ.ศ. 2548

         ซีพียู ได้ร่วมทำการวิจัยผลิตภัณฑ์คอนกรีตกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 3 โครงการ ซึ่งการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 3 เรื่อง และวารสารระดับนานาชาติ 3 เรื่อง อีกทั้งจดอนุสิทธิบัตรรวม 3 ฉบับ และอยู่ระหว่างรอหมายเลขคำขออีก 1 ฉบับ

         ซีพียู เรามุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2015 All rights reserved