รายละเอียด

       ระบบรั้วสำเร็จรูป DIY ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งได้ง่ายกว่ารั้วสำเร็จรูปทั่วไป ภายใต้การคุ้มครองจากอนุสิทธิบัตร เลขที่ 0103000697 ปี พ.ศ. 2547
       ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในโครงการเอื้ออาทร รวม 8 จังหวัด จากการเคหะแห่งชาติ โดยการทดสอบรับแรงกระแทกจากสถาบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT)

       รั้วสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง DIY Fence เป็นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูปที่สวยงาม ทันสมัยเหมาะกับบ้านพักอาศัย รั้วหมู่บ้านจัดสรร รั้วรีสอร์ท และรั้วที่ท่านต้องการ
       รั้ว DIY Fence มีคุณสมบัติโดดเด่น มีขั้นตอนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยมีคุณสมบัติพิเศษดังนี้
1. ออกแบบระบบได้ตามมาตรฐาน สามารถประยุกต์ได้ตามต้องการ ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์ "ชุดชิ้นส่วนเสาและผนังรั้วประกอบสำเร็จ" จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและผ่านการทดสอบความแข็งแรงทางวิศวกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
2. ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว ที่ความสูงตั้งแต่ 1.00 เมตร (ที่ความยาว 60 เมตรในสภาพดินปกติ สามารถติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน ในเวลาทำงานปกติ)

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
 • แผ่นผนัง DIY ขนาด 30 เซนติเมตร ยาว 2.85 เมตร ผิวแผ่นทั้ง 2 ด้านเรียบเนียน ไม่มีรูพรุน รอยบิ่น หรือรอยปริร้าว ขอบบังใบไม่เปราะบิ่นง่าย
 • ตอกเสาเข็ม 3 ต้นต่อฐานราก 1 หลุ่ม เพิ่มความแข็งแรงและป้องกันปัญหารั้วทรุดเอียง
 • รับประกันการติดตั้งตลอดอายุ 5 ปีเต็ม
ส่วนประกอบรั้ว DIY Fence มีดังนี้
       โครงสร้างเสาตัวไอคอนกรีตอัดแรง หน้าตัด 22x18 ซม. ความยาว 1.40 - 4.90 เมตร ใช้คอนกรีตกำลังอัดลูกบาศก์ 450 กก./ซม.2 (ที่ 28 วัน) แข็งแรงกว่ารั้วคอนกรีตบล็อกฉาบปูนปกติเป็นอย่างมาก ผนังเป็นแผ่นคอนกรีตอัดแรง เรียงซ้อนกันในร่องเสาตามความสูงที่ต้องการ ซึ่งแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่
       3.1 ผนังกันดินคอนกรีตอัดแรง หนา 5 ซม. (กันดินไม่เกิน 30 ซม.)
       3.2 ผนังมาตรฐานคอนกรีตอัดแรง กว้าง 30 ซม. หนา 3 ซม. ยาวไม่เกิน 2.85 เมตร (สำหรับรั้วที่มีช่วงเสา 3 เมตร) ใช้คอนกรีตรับกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 350 กก./ ซม.2
       3.3 ผนังทับหลัง ส่วนที่เป็นทับหลังหล่อเป็นชิ้นเดียวกับแผ่นผนัง คุณสมบัติเช่นเดียวกันกับแผ่นผนังมาตรฐาน

รั้ว (CPU)

 • มีบังใบ แสงไม่ลอดผ่าน
 • ผิวแผ่นมีความเรียบเนียน
 • บังใบไม่เปราะไม่บิ่นง่าย
 • ได้รับอนุสิทธิบัตร
 • รับประกัน 5 ปี

รั้วทั่วไป

 • แสงลอดผ่านได้
 • ผิวแผ่นมีรูไม่สวยงาม
 • บังใบเปราะบิ่นง่าย
 • ไม่มีอนุสิทธิบัตร
 • ไม่รับประกัน

ความเหมาะสม

 • โครงการบ้านจัดสรร
 • ที่พักอาศัย
 • วัด
 • โรงเรียน

2015 All rights reserved