รายละเอียด

       ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป Bonnie Bloc มีความสวยงามโดดเด่น ทนทาน แข็งแรง สามารถตอบรับทุกความต้องการ และเติมความสุขที่ผสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว

      ผลิตภัณฑ์ Bonnie Bloc จะประกอบด้วย 2 Series ดังนี้
- Wall Series :
       - Mini Series A สำหรับงานผนังที่สามารถจัดเรียงอย่างอิสระตามความต้องการพร้อมกระถาง mini flowerpot เพื่อเติมแต่งชีวิตชีวาและสีสันของสวนสวยให้งดงามและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
       - Mini Flowerpot (กระถางมินิ) เพิ่มความใกล้ชิดกับธรรมชาติยิ่งขึ้นด้วย เพื่อเติมเต็มจินตนาการของสวนแนวตั้ง

- Pave Series : Natural Wave
      สำหรับงานตกแต่งพื้นแตกต่างด้วยความโค้งที่ลื่นไหล เรียงร้อยอย่างไม่ขาดสาย เพิ่มความสดชื่นด้วยการเว้นช่องว่างเพื่อปลูกหญ้า ดึงธรรมชาติให้เข้าใกล้กับชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น
      สำหรับคอนกรีตบล็อก Natrual Wave ภายในและภายนอกอาคารปูถนนทางเท้า ลานจอดรถ คอนกรีตบล็อก Natrual Wave ทุกก้อน ต้องมีเนื้อแน่น ผิวเรียบ ไม่มีรูพรุน คอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน

รู้จัก Bonnie Bloc เพิ่มเติมได้ ที่นี่

       ผลิตภัณฑ์บล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A คอนกรีตทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุมวลรวมที่เหมาะสมชนิดต่างๆ และจะมีสารอื่นผสมอยู่ด้วยก็ได้ วัสดุมวลรวม สารผสมต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามสูตรคอนกรีตของผลิตภัณฑ์ สำหรับทำผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A สำหรับก่อเป็นผนัง,รั้ว BONE SERIES AA และ Mini bone A มีระบบผนังที่ประกอบขึ้นด้วย 2 ส่วนคือส่วนที่เป็น Block กลวง มีรูและโพรงขนาดใหญ่ทะลุตลอดก้อนเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาเอ็น และชิ้นส่วนที่เรียกว่า BONE (กระดูกและทับหลัง)ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างเสาเอ็น ระบบนี้สามารถใช้เป็นผนังอาคารหรือรั้วกันอาณาเขตทั้งรั้วทึบและโปร่ง โครงสำหรับ Mini bone A เสารับหลังคาและร้านต้นไม้ ฯลฯ เพื่อป้องกันสิ่งของ เพื่อประดับหรือเพื่อความสวยงาม

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • คอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A ทุกก้อน ต้องมีเนื้อแน่น ผิวเรียบ ไม่มีรูพรุนคอนกรีตเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากรอยแตกร้าว รอยบิ่น ที่ยาวมากกว่า 2.5 มิลลิเมตร หรือส่วนเสียอื่นใดอันเป็นอุปสรรคในการก่อ/ติดตั้ง คอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A รอยร้าวเล็กน้อยที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หรือรอยปริ บิ่นเล็กน้อยเนื่องจากวิธีการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง จะต้องไม่เป็นสาเหตุข้ออ้าง ในการยอมรับ
  • ปุ่มเดือย คอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A ทุกก้อนต้องแข็งแรง ปราศจากรอยแตกร้าว รอยบิ่นยาวมากกว่า 5 ซม.
       ผลิตภัณฑ์ Natrual Wave คอนกรีตทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ น้ำ และวัสดุมวลรวมที่เหมาะสมชนิดต่างๆและจะมีสารอื่นผสมอยู่ด้วยก็ได้ วัสดุมวลรวมสารผสมต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามสูตรคอนกรีตของผลิตภัณฑ์ สำหรับทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต Natrual Wave สำหรับก่อเป็นบล็อกปูถนน/ทางเท้า มีระบบเดือยล็อค ที่ไม่ให้ชิ้นส่วนขยับหนีออกจากกันทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างบล็อกแต่ละก้อน ระบบนี้สามารถใช้เป็นงานปูถนนทางเท้า ลานจอดรถ รอบสระน้ำ จัดสวน ฯลฯ เพื่อประดับและความสวยงาม
- Wall Series : Mini Series A and Mini Flowerpot
  • ความกว้างของคอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A ให้มีความกว้างคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 0.5 - 1 มม. สำหรับ Mini bone A ± 0.5 มม.
  • ขนาดความสูงของคอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A ให้มีขนาดความสูง 10เซนติเมตรและความสูง 12.5 เซนติเมตร มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 0.73 มม. - 0 มม. ขึ้นอยู่กับชนิดบล็อค ความคลาดเคลื่อน ± 0 มม. - 1 มม. สำหรับ Mini bone A มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 0.7 มม. และ ระนาบของบล็อกทุกตัวเรียบได้ระนาบไม่กระดกได้
  • ขนาดของร่องคอนกรีตบล็อก BONE SERIES AA และ Mini bone A ให้มีขนาดความกว้าง มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มม. เมื่อทำการติดตั้ง
- Pave Series : Natural Wave
  • ขนาดความสูงของคอนกรีตบล็อก Natrual Wave ให้มีขนาดความสูง 6 ซม. ความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มม.
  • ความกว้างของผลิตภัณฑ์คอนกรีตบล็อก Natrual Wave ให้มีความกว้างคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน ± 2 มม.
       ภาพผลการทดสอบจากสถาบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) เมื่อวันที่ ‎วัน‎อังคาร‎ที่ ‎21 ‎สิงหาคม ‎พ.ศ. ‎2550 ‏‎11:02:50 ผลการทดสอบพบว่าสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่า 50 ตัน

2015 All rights reserved